Ordinačné hodiny

DEŇ ČAS POZNÁMKY
Pondelok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Utorok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Streda 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Štvrtok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Piatok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Sobota 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP
Nedeľa 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP
Sviatky 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP

MENU

Vyhodnocujeme dotazníky spokojnosti. Prečo?

Nápad zaviesť dotazníky spokojnosti, ktoré nám vy – naši pacienti ochotne vypĺňate, je jedným zo spôsobov ako využiť cennú spätnú väzbu z vašej strany. Dotazníky zbierame a evidujeme každý deň, aj počas víkendov. Následne raz mesačne vypracujeme súhrn a vyhodnotíme výsledky, s ktorými ďalej pracujeme. Sú pre nás zrkadlom a objektívnym pohľadom pacientov. Výsledky sú odrazom toho, ako nás vnímajú a tento  fakt je nesmierne dôležitý pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.
dotazniky
Dotazník sa skladá zo 6 krátkych otázok:

  1. Dôverujete lekárovi, ktorý Vás dnes ošetroval?
  2. Boli ste spokojný s komunikáciou lekára?
  3. Ako ste spokojný s kvalitou našich služieb?
  4. Ako vnímate čistotu nášho pracoviska?
  5. Ste spokojný s úrovňou dezinfekcie a sterilizácie?
  6. Odporučili by ste nás svojej rodine alebo priateľom?

 

Na konci dotazníka je priestor pre vaše podnety a komentáre.

Sme veľmi vďační, keď si nájdete čas a ste ochotní nám nechať odkaz. Všetky vaše podnety čítame a prehodnocujeme, no najmä sa ich snažíme implementovať. Rovnako to bolo aj v prípade novej čakárne, ktorú sme zhotovili na základe nápadov našich pacientov.

Komunikácia buduje pevné vzťahy

Spätnú väzbu od našich pacientov získavame aj na základe osobných rozhovorov, prostredníctvom sociálnych sietí, emailovej komunikácie či telefonických rozhovorov. Všetky spôsoby sú nepretržite dostupné a budeme radi, ak ich využijete aj vy.

AKTUÁLNE VYHODNOTENIE

Mesačne nám vyplníte viac ako 1200 dotazníkov, v ktorých nám prejavilo dôveru 88,5% našich pacientov. Tento počet pacientov by nás určite odporučil svojej rodine alebo priateľom.

Ďakujeme.