Ordinačné hodiny

DEŇ ČAS POZNÁMKY
Pondelok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Utorok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Streda 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Štvrtok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Piatok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Sobota 8:00 – 16:00 hod. iba zubná pohotovosť
Nedeľa 8:00 – 16:00 hod. iba zubná pohotovosť
Sviatky 8:00 – 16:00 hod. iba zubná pohotovosť

MENU

Cenník

NIŽŠIE UVÁDZAME VYBRANÉ DRUHY OŠETRENIA, NA KTORÉ SA PACIENTI NAJČASTEJŠIE DOTAZUJÚ. UVEDENÉ SUMY SÚ ZAOKRÚHLENÉ DOPLÁCANIA PACIENTA, NIE CENY VÝKONOV. DOPLÁCANIA UVÁDZANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ ORIENTAČNÉ A MÔŽU SA LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE.

Výsledná cena za ošetrenie môže pri komplexnejšom prípade zahŕňať viaceré položky. Aktuálny a úplný cenník je verejne dostupný v našej čakárni. Ošetrujúci lekár Vás bude pred každým ošetrením informovať o výške úhrady za dané ošetrenie ako aj o možnostiach liečby. Preto sa nemôže stať, aby ste výšku Vašej úhrady zistili až po vykonaní ošetrenia. V prípadoch, kedy môže počas ošetrenia dôjsť k zmene diagnózy a teda aj potrebnej liečby, Vás lekár bude informovať aj o týchto variantoch vopred. Pri komplexnejšom ošetrení (protetika, ortodoncia) Vám lekár vypracuje aj orientačný cenový plán, zahŕňajúci všetky výkony a ich cenu.

Blog