Ordinačné hodiny

DEŇ ČAS POZNÁMKY
Pondelok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Utorok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Streda 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Štvrtok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Piatok 7:00 – 19:00 hod. prestávky: 12:30 – 13:30
Sobota 8:00 – 16:00 hod. iba zubná pohotovosť
Nedeľa 8:00 – 16:00 hod. iba zubná pohotovosť
Sviatky 8:00 – 16:00 hod. iba zubná pohotovosť

MENU

Chcem profesionálnu dentálnu hygienu

Dotknutá osoba vypísaním a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že je oboznámená s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov v znení a rovnako potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé.

*
*

V prípade viacerých titulov oddeľte jednotlivé tituly čiarkou.

*

* nepovinné

O aké ošetrenie máte záujem?


Spoločnosť PETRAMED s.r.o. vystupuje ako Prevádzkovateľ, ktorý spracúva vaše osobné údaje. Okrem účelov spracovania osobných údajov, s ktorými ste boli oboznámený pred ich prvým poskytnutím, je vo vašom záujme aj v záujme prevádzkovateľa spracúvať vaše údaje aj pre iné účely. K tomu potrebujeme váš súhlas. Každý súhlas poskytujete slobodne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Udelením súhlasu tiež potvrdzujete, že ste oboznámený so svojimi právami v postavení dotknutej osoby podľa druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Kapitoly III Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.