Ordinačné hodiny

DEŇ ČAS POZNÁMKY
Pondelok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Utorok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Streda 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Štvrtok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Piatok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Sobota 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP
Nedeľa 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP
Sviatky 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP

MENU

Chcem profesionálnu dentálnu hygienu

Dotknutá osoba vypísaním a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že je oboznámená s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov v znení a rovnako potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé.

*
*

V prípade viacerých titulov oddeľte jednotlivé tituly čiarkou.

*

* nepovinné

O aké ošetrenie máte záujem?


Spoločnosť PETRAMED s.r.o. vystupuje ako Prevádzkovateľ, ktorý spracúva vaše osobné údaje. Okrem účelov spracovania osobných údajov, s ktorými ste boli oboznámený pred ich prvým poskytnutím, je vo vašom záujme aj v záujme prevádzkovateľa spracúvať vaše údaje aj pre iné účely. K tomu potrebujeme váš súhlas. Každý súhlas poskytujete slobodne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Udelením súhlasu tiež potvrdzujete, že ste oboznámený so svojimi právami v postavení dotknutej osoby podľa druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Kapitoly III Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.