Ordinačné hodiny

DEŇ ČAS POZNÁMKY
Pondelok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Utorok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Streda 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Štvrtok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Piatok 6:00 – 20:00 hod. prestávky: 10:30 – 11:00 / 16:30 – 17:00
Sobota 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP
Nedeľa 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP
Sviatky 8:00 – 16:00 hod. iba LSPP

MENU

Práca u nás

Zubný lekár

Koho hľadáme? Zubného lekára s chuťou špecializovať sa na záchovnú stomatológiu.

Niečo o Vašej budúcej práci? U nás sa lekári špecializujú. Podporujeme ich profesijný rast a vzdelávanie. Dávame lekárom priestor venovať energiu výlučne medicíne. Sú vítaní nielen absolventi, ale aj skúsení lekári.

Benefity? Veľký kolektív, príspevok na bývanie v prípade bydliska mimo okresu Čadca (30km a viac), podpora vzdelávania, zamestnanecké zľavy na ošetrenie a výrobky Curaprox,  firemné akcie a mnohé ďalšie.

V prípade záujmu pošlite svoj životopis a motivačný list na e-mail s predmetom Zubný lekár.

Zubný lekár Petramed_1200x630


 Dentálna hygienička

Požiadavky: odborná spôsobilosť, organizačné schopnosti, orientácia v produktoch, komunikačné schopnosti, empatia, schopnosť zvládať stres, práca s počítačom. Máme voľné 2 pracovné miesta.

Benefity: zamestnanecké zľavy na ošetrenie a výrobky Curaprox, príspevok na bývanie v prípade bydliska mimo okresu Čadca (30km a viac), podpora vzdelávania, firemné akcie a ďalšie.

V prípade záujmu pošlite svoj životopis a motivačný list na e-mail s predmetom Dentálna hygienička.

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov:
V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, životopise, motivačnom liste, firmou PETRAMED, s.r.o, za účelom databázy uchádzačov o zamestnanie. Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov. Zároveň čestne prehlasujem, že údaje sú pravdivé. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí 2 roky. Po tejto dobe žiadam o skartovanie údajov, ak listom o skartovanie nepožiadam skôr. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.